Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Uredba o prenehanju uporabe Uredbe o podatkih registra nepremičnin
Predlagatelj:

MOP

Datum objave na spletu:

03/21/2022

Šifra dokumenta:

00704-132/2022

EVA:

2022-2550-0029

Vsebina: