Naslov:

Predlog uredbe o določitvi cen določenih naftnih derivatov
Predlagatelj:

MGRT

Datum dokumenta:

05/10/2022

Datum objave na spletu:

05/10/2022

Šifra dokumenta:

00704-185/2022/1

EVA:

2022-2130-0018


VG_Uredba_DVPC.doc - VG_Uredba_DVPC.doc