Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Uredba o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta celovite energetske prenove določenih objektov Ministrstva za zdravje – objekti Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana
Predlagatelj:

MZ

Datum objave na spletu:

06/21/2021

Šifra dokumenta:

00725-55/2021

EVA:

2021-2711-0067

Vsebina: