Naslov:

Predlog sklepa za prerazporeditev in razporeditev pravic porabe ( MZZ, MF, MDDSZ, Direkcija RS za infrastrukturo, MZ)
Predlagatelj:

MF

Datum dokumenta:

02/11/2022

Datum objave na spletu:

02/14/2022

Šifra dokumenta:

41012-12/2022/1PR89preRazpVRS.doc - PR89preRazpVRS.doc
PR89preRazpVRS_P.pdf - PR89preRazpVRS_P.pdf
PR89Priloga2.doc - PR89Priloga2.doc