Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Sklep o izpolnitvi celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2021
Predlagatelj:

MOP

Datum objave na spletu:

03/22/2022

Šifra dokumenta:

00704-133/2022

EVA:

2022-2550-0033

Vsebina: