Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču
Predlagatelj:

MzI

Datum objave na spletu:

03/16/2022

Šifra dokumenta:

00704-125/2022

EVA:

2021-2430-0140

Vsebina: