Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 021-06/94-1/2-8 z dne 8. decembra 1994
Predlagatelj:

MJU

Datum objave na spletu:

06/04/2020

Šifra dokumenta:

00714-8/2020

EVA:

2020-3130-0020

Vsebina: