Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
Predlagatelj:

MKGP

Datum objave na spletu:

01/11/2022

Šifra dokumenta:

00704-15/2022

EVA:

2021-2330-0113

Vsebina: