Naslov:

Mnenja Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna o izpolnjevanju zagotovil akreditacije sistema za operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, številka (CCI) 2014SI16MAOP001
Predlagatelj:

MF

Datum dokumenta:

05/11/2020

Datum objave na spletu:

05/14/2020

Šifra dokumenta:

54402-3/2020/1P1VRSMnenje.doc - P1VRSMnenje.docP1VRSMnenje_P.pdf - P1VRSMnenje_P.pdf