Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

04/01/2022

Klasifikacijska številka:

00704-133/2022/3

Seja:

120. Redna seja1.10Predlog sklepa o izpolnitvi celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2021

EVA:

2022-2550-0033


UredbaSklep.docx - UredbaSklep.docx


 UredbaSklep_P.pdf