Naslov:

Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 20. videokoferenčnem sestanku Odbora ministrov Konvencije o policijskem sodelovanju v jugovzhodni Evropi 16. decembra 2020
Predlagatelj:

MNZ

Datum dokumenta:

01/18/2021

Datum objave na spletu:

01/20/2021

Šifra dokumenta:

51100-30/2020/420CoMPoro1.doc - 20CoMPoro1.doc
20CoMPoro1_P.pdf - 20CoMPoro1_P.pdf