Zadeva


Naslov:

Uvrstitev novega projekta 3330-21-0133 Nakup in preureditev objekta Prisoje 9B v Kopru v Načrt razvojnih programov 2021-2024
Predlagatelj:

MIZŠ

Datum objave na spletu:

10/19/2021

Šifra dokumenta:

41013-97/2021


Vsebina: