Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Odlok o določitvi seznama varnih izvornih držav
Predlagatelj:

MNZ

Datum objave na spletu:

03/16/2022

Šifra dokumenta:

00704-126/2022

EVA:

2021-1711-0089

Vsebina: