Zadeva


Naslov:

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela in kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v državi za javne uslužbence po prenehanju veljavnosti Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov s predlogom izhodišč za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede drugačne ureditve povračil stroškov prevoza na delo in z dela in kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v državi
Predlagatelj:

MJU

Datum objave na spletu:

10/23/2020

Šifra dokumenta:

10007-79/2020


Vsebina: