Zadeva


Naslov:

Uvrstitev projekta Spodbujanje turističnih in kulturnih dejavnosti ter produktov na programskem območju INS 2021-2024 v Načrt razvojnih programov za obdobje 2021-2024
Predlagatelj:

MGRT

Datum objave na spletu:

06/29/2021

Šifra dokumenta:

41013-48/2021


Vsebina: