Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Uredba o določitvi cen določenih naftnih derivatov
Predlagatelj:

MGRT

Datum objave na spletu:

05/10/2022

Šifra dokumenta:

00704-185/2022

EVA:

2022-2130-0018

Vsebina: