Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Uredba o dopolnitvi Uredbe o obrambnem načrtovanju
Predlagatelj:

MO

Datum objave na spletu:

01/14/2022

Šifra dokumenta:

00704-20/2022

EVA:

2021-1911-0028

Vsebina: