Zadeva


Naslov:

Uvrstitev novega projekta 2611-22-0905– Izgradnja delavnic - VDC Novo mesto v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2022 – 2025
Predlagatelj:

MDDSZ

Datum objave na spletu:

03/18/2022

Šifra dokumenta:

41013-32/2022


Vsebina: