Zadeva


Naslov:

Pobuda za načrtovanje prostorske ureditve lokalnega pomena na obmocju Državnega prostorskega načrta (DPN) za obmocje hidroelektrarne Brežice
Predlagatelj:

Občina Brežice

Datum objave na spletu:

09/25/2020

Šifra dokumenta:

35000-12/2020


Vsebina: