Predlog zakona


Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o čezmejnem izvajanju storitev
Predlagatelj:

MDDSZ

Datum objave na spletu:

03/15/2021

Šifra dokumenta:

00711-4/2021

EVA:

2018-2611-0096

Vsebina: