Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Sklep o podaljšanju ukrepa delnega subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega časa
Predlagatelj:

MDDSZ

Datum objave na spletu:

12/10/2020

Šifra dokumenta:

00711-13/2020

EVA:

2020-2611-0058

Vsebina: