Predlog zakona


Naslov:

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti družbe DARS d. d. iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje avtocestnih projektov v višini do 392,44 mio eurov – NUJNI POSTOPEK
Predlagatelj:

MzI

Datum objave na spletu:

02/18/2022

Šifra dokumenta:

00704-80/2022

EVA:

2021-2430-0101

Vsebina: