Naslov:

Predlog stališča do ocene Fiskalnega sveta Republike Slovenije glede proračunskih dokumentov za obdobje od 2021 do 2024
Predlagatelj:

MF

Datum dokumenta:

04/21/2021

Datum objave na spletu:

04/21/2021

Šifra dokumenta:

00712-12/2021/8

EVA:

2021-1611-0025


odgFSokvir2124_P.pdf - odgFSokvir2124_P.pdf
odgFSokvir2124.docx - odgFSokvir2124.docx