Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepov upravičenosti do dodatka za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19
Predlagatelj:

MZ

Datum objave na spletu:

12/10/2021

Šifra dokumenta:

00725-106/2021

EVA:

2021-2711-0228

Vsebina: