Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Pijovci 2 v občini Šmarje pri Jelšah
Predlagatelj:

MzI

Datum objave na spletu:

03/18/2022

Šifra dokumenta:

00704-130/2022

EVA:

2021-2430-0056

Vsebina: