Zadeva


Naslov:

Finančni sporazum za izvajanje finančnega instrumenta »EKP Mikroposojila za MSP 2 (2014-2020)/COVID-19« za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija
Predlagatelj:

MGRT

Datum objave na spletu:

10/02/2020

Šifra dokumenta:

30300-5/2020


Vsebina: