Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Odlok o načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije
Predlagatelj:

MzI

Datum objave na spletu:

06/11/2020

Šifra dokumenta:

00710-31/2020

EVA:

2020-2430-0063

Vsebina: