Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja
Predlagatelj:

MIZŠ

Datum objave na spletu:

06/12/2020

Šifra dokumenta:

00727-10/2020

EVA:

2020-3330-0030

Vsebina: