Zadeva


Naslov:

Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2022
Predlagatelj:

MO

Datum objave na spletu:

01/18/2022

Šifra dokumenta:

84300-1/2022


Vsebina: