Zadeva


Naslov:

Uvrstitev novega projekta 2130-20-5555 »Širitev embalažnega programa 2020-2023 Steklarne Hrastnik« v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2020–2023
Predlagatelj:

MGRT

Datum objave na spletu:

12/10/2020

Šifra dokumenta:

41013-102/2020


Vsebina: