Naslov:

Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MZ, MJU, MF, UOIM, MP, MGRT, MDDSZ, MZ, MK, Okrožno sodišče v Krškem, DORS)
Predlagatelj:

MF

Datum dokumenta:

08/27/2021

Datum objave na spletu:

08/30/2021

Šifra dokumenta:

41012-60/2021/1PR548preRazpVRS.doc - PR548preRazpVRS.doc91918360_P.pdf - 91918360_P.pdf