Zadeva


Naslov:

Sklenitev sporazuma o prenehanju koncesijske pogodbe št. 35503-43/2009 z dne 24. 12. 2009 za rabo podzemne vode iz vrtine KOV-1 za stekleničenje in proizvodnjo pijač
Predlagatelj:

MOP

Datum objave na spletu:

06/01/2020

Šifra dokumenta:

35501-12/2020


Vsebina: