Zadeva


Naslov:

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Strategija EU za tla do leta 2030. Koristi zdravih tal za ljudi, hrano, naravo in podnebje
Predlagatelj:

MOP

Datum objave na spletu:

12/21/2021

Šifra dokumenta:

54952-31/2021


Vsebina: