Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Uredba o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2021
Predlagatelj:

MK

Datum objave na spletu:

01/14/2021

Šifra dokumenta:

00716-5/2021

EVA:

2020-3340-0019

Vsebina: