Naslov:

Neuradno prečiščeno besedilo št. 3 Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19




Predlagatelj:

MNZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

02/05/2021

Šifra dokumenta:

00717-11/2021/10

EVA:

2021-1711-0010

Vsebina:

2021-01-0319-2021-01-0104-npb3.doc - 2021-01-0319-2021-01-0104-npb3.doc
2021-01-0319-2021-01-0104-npb3-p1.doc - 2021-01-0319-2021-01-0104-npb3-p1.doc