Naslov:

Neuradno prečiščeno besedilo št. 10 Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
Predlagatelj:

MKGP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

02/01/2022

Šifra dokumenta:

00704-15/2022/8

EVA:

2021-2330-0113

Vsebina:

2022-01-0199-2015-01-4132-npb10.doc - 2022-01-0199-2015-01-4132-npb10.doc2022-01-0199-2015-01-4132-npb10-p1.doc - 2022-01-0199-2015-01-4132-npb10-p1.doc
2022-01-0199-2015-01-4132-npb10-p2.doc - 2022-01-0199-2015-01-4132-npb10-p2.doc
2022-01-0199-2015-01-4132-npb10-p3.doc - 2022-01-0199-2015-01-4132-npb10-p3.doc
2022-01-0199-2015-01-4132-npb10-p4.doc - 2022-01-0199-2015-01-4132-npb10-p4.doc
2022-01-0199-2015-01-4132-npb10-p5.doc - 2022-01-0199-2015-01-4132-npb10-p5.doc
2022-01-0199-2015-01-4132-npb10-p6.doc - 2022-01-0199-2015-01-4132-npb10-p6.doc
2022-01-0199-2015-01-4132-npb10-p7.doc - 2022-01-0199-2015-01-4132-npb10-p7.doc
2022-01-0199-2015-01-4132-npb10-p8.doc - 2022-01-0199-2015-01-4132-npb10-p8.doc
2022-01-0199-2015-01-4132-npb10-p9.doc - 2022-01-0199-2015-01-4132-npb10-p9.doc
2022-01-0199-2015-01-4132-npb10-p10.doc - 2022-01-0199-2015-01-4132-npb10-p10.doc2022-01-0199-2015-01-4132-npb10-p11.doc - 2022-01-0199-2015-01-4132-npb10-p11.doc2022-01-0199-2015-01-4132-npb10-p12.doc - 2022-01-0199-2015-01-4132-npb10-p12.doc