Zadeva


Naslov:

Sprememba vrednosti projekta 3330-21-0011 Celovita prenova objekta Hacquetova 19 - KIS v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2022-2025
Predlagatelj:

MIZŠ

Datum objave na spletu:

04/25/2022

Šifra dokumenta:

41013-72/2022


Vsebina: