Zadeva


Naslov:

Poročilo o izvajanju Programa ukrepov upravljanja voda v obdobju od oktobra 2016 do septembra 2018
Predlagatelj:

MOP

Datum objave na spletu:

05/20/2020

Šifra dokumenta:

35500-3/2020


Vsebina: