Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 in osnutek Programa stabilnosti 2021
Predlagatelj:

MF

Datum objave na spletu:

04/08/2021

Šifra dokumenta:

00712-12/2021

EVA:

2021-1611-0025

Vsebina: