Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MNZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

09/03/2020

Klasifikacijska številka:

00717-27/2020/28

Seja:

30. Redna seja2.3Predlog sklepa o podaljšanju omejitev iz Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji

EVA:

2020-1711-0036


SklepVlade.doc - SklepVlade.doc


 SklepVlade_P.pdf