Naslov:

Dopis DZ - odgovor
Predlagatelj:

Jelinčič Plemeniti Zmago

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

10/15/2020

Šifra dokumenta:

00105-97/2020/7


Vsebina:

DZOdgovorPoslaVprasa.doc - DZOdgovorPoslaVprasa.doc
DZSklepVladeOdg42.doc - DZSklepVladeOdg42.docDZSklepVladeOdg42.pdf - DZSklepVladeOdg42.pdf DZOdgovorPoslaVprasa_P.pdf