Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Odlok o finančni pomoči pri reji prašičev v letu 2021
Predlagatelj:

MKGP

Datum objave na spletu:

11/09/2021

Šifra dokumenta:

00715-50/2021

EVA:

2021-2330-0124

Vsebina: