Zadeva


Naslov:

Poročilo o uresničevanju Akcijskega programa za invalide 2014 – 2021 v letu 2020
Predlagatelj:

MDDSZ

Datum objave na spletu:

06/16/2021

Šifra dokumenta:

14101-1/2021


Vsebina: