Naslov:

Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti družbe DARS d. d. iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje avtocestnih projektov v višini do 392,44 mio eurov – nujni postopek
Predlagatelj:

MzI

Datum dokumenta:

02/15/2022

Datum objave na spletu:

02/18/2022

Šifra dokumenta:

00704-80/2022/1

EVA:

2021-2430-0101


VG_ZP_DARS.pdf - VG_ZP_DARS.pdf
VG_ZP_DARS.doc - VG_ZP_DARS.doc
ePodpisIzvoz.xml - ePodpisIzvoz.xml