Naslov:

Neuradno prečiščeno besedilo št. 29 uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
Predlagatelj:

MJU

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

12/13/2021

Šifra dokumenta:

00714-37/2021/8

EVA:

2021-3130-0059

Vsebina:

 2021-01-3884-2009-01-0487-npb29.doc
 2021-01-3884-2009-01-0487-npb29-p1.doc
 2021-01-3884-2009-01-0487-npb29-p2.doc