Naslov:

Popravek gradiva št. 2 - Predlog soglasja k predlogom amandmajev k Predlogu zakona o nacionalnem demografskem skladu
Predlagatelj:

MF

Datum dokumenta:

02/04/2021

Datum objave na spletu:

02/04/2021

Šifra dokumenta:

00712-39/2020/18

EVA:

2020-1611-0045


VGamZNDSpop2.pdf - VGamZNDSpop2.pdf