Zadeva


Naslov:

Uvrstitev novih projektov proračunskega uporabnika1914 - Slovenska vojska v Načrt razvojnih programov 2021 - 2024
Predlagatelj:

MO

Datum objave na spletu:

03/12/2021

Šifra dokumenta:

41013-14/2021


Vsebina: