Zadeva


Naslov:

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
Predlagatelj:

MJU

Datum objave na spletu:

11/26/2021

Šifra dokumenta:

00714-37/2021

EVA:

2021-3130-0059

Vsebina: