Naslov:

Letno poročilo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada za leto 2021 z revizorjevim poročilom
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

04/19/2022

Datum objave na spletu:

05/03/2022

Šifra dokumenta:

47602-11/2022/1P_VGLPSSRS2021.docx - P_VGLPSSRS2021.docxP_VGLPSSRS2021.pdf - P_VGLPSSRS2021.pdf