Zadeva


Naslov:

Poročilo o izvrševanju javnih pooblastil, danih SID – Slovenski izvozni in razvojni banki, d. d., Ljubljana (2020)
Predlagatelj:

MF

Datum objave na spletu:

10/18/2021

Šifra dokumenta:

40300-8/2021


Vsebina: